BMW 6 от ileto  
Блендер е софтуер с отворен код за 3D моделиране, анимация, рендериране, пост-продукция, създаване на интерактивно съдържание и плейбек. Достъпен е за всички основни операционни системи под GNU General Public License.

click Още за блендер

 
2008 © BlenderBG.com